About

Rođen 1968, u Požegi

U Zagrebu 1987 g.  završio „Školu primijenjene umjetnosti“, odjel fotografije.

Danas, poslije 40 godina, i dalje vjeran filmu i tamnoj komori, ručnoj izradi crno bijelih fotografija na foto papiru klornog i bromovog srebra i baritnoj podlozi.

Njegovi motivi su uglavnom krajolici, bili oni prirodni ili urbani. U izradi fotografija koristi razne vrste toniranja i litijski tisak.

„Trenutak koji traje, Hrvoja Fiuria je najprije zainteresirao kao dječaka, koji je živio sa projekcijama koje je u obitelji doživljavao kao stvarnost.U školi je shvatio da je ta stvarnost živa, ako ju čovjek fotograf oživi tehnikom.Fotografija je ta koja najprije osvaja čovjeka.Saznanjem o načinu rada i oživljavanju čudesnog trenutka stvarnosti čovjek počinje osvajati fotografiju.Kada ju osvoji i doživi kao nešto svoje, drži ju na dlanu.

Čuda tehnike i čuda prirode Hrvoje Fiuri predočio nam je kroz fotografiju.Svojim znanjem, osjećajem za svjetlo, približio nam je stvarnost  koja se mijenja, koja se utapa u požeškim krajolicima, poput sna, gotovo između neba i zemlje.Izlagao je na brojnim izložbama, ali ne da bismo vidjeli što je snimio, naprotiv pružio nam je doživljaj trenutka u prirodi koji nismo mogli sami doživjeti.Slika se možda može prenijeti, ali doživljaj teško.Samo oni koji su upoznali sebe, druge, prirodu i tehniku, mogu nam pružiti trenutni ugođaj i atmosferu prirode koja je u svim svojim dimenzijama nestalna i zato posebno vrijedna.Hrvoje je to učinio fotografijom.“

  prof. art. Lidija Španiček

Član je foto kolektiva „Kadar 36“


Born in 1968. in Požega

Graduated in 1987. from School of Applied Arts, Department of Photography.

Today, 40 years later, he is still dedicated to film and darkroom, developing silver gelatin fibre – based photographs.

A major theme in his art is landscape, be it natural or urban.In making photographs, he uses various types of toning and lith printing.

„Capturing moments that last first intrigued Hrvoje Fiuri when he was a boy, surrounded by his family, watching dia projections, which he saw as reality.At school  he realized that reality comes to life in the hands of a photographer.Photography is the one that first captures him.By learning about the process and reviving the magical moment of reality, he starts to capture photography.When he captures it and sees it as something of his own, he holds it in the palm of his hand.

Hrvoje Fiuri has presented the wonders of technique and nature through photography.With his knowledge and a good lighting sense, he has brought closer the ever-changing reality, which melts in Pozega’s landscapes, like a dream, almost where the sky meets the earth.He had numerous exhibitions, not to show  what he had captured, but to allow us a moment in nature that we couldn’t experience alone.One might convey an image, but an experience-that’s another thing.Only those who have gotten to know themselves, others, nature and technique can render the present feeling and experience in nature as inconsistent in all it’s dimensions, which makes it especially precious.Hrvoje did this with photography.“

                                                                                                                             prof. art. Lidija Španiček

He is member of photographic association „Kadar 36“